W jakich branżach konieczna jest odzież ochronna?

Warunki pracy w wielu profesjach wiążą się z narażeniem na czynniki, które są dla ludzi potencjalnie niebezpieczne, stając się przyczyną groźnych kontuzji, chorób zawodowych, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci. Lista takich zagrożeń jest wyjątkowo długa, dlatego w zależności od ich rodzaju należy stosować odpowiednio dobraną odzież ochronną – dla przykładu przy kontakcie z prądem elektrycznym należy zadbać o szczelną izolację ciała, a jeśli ryzyko dotyczy spadających z wysokości elementów, wśród wymagań można znaleźć obowiązek noszenia hełmu bądź kasku. Czy jednak polskie przepisy jednoznacznie określają, w jakich branżach używanie specjalnej odzieży jest nieodzowne?

Przy pracy, z jakimi zagrożeniami niezbędna jest odzież ochronna?

Obowiązujące przepisy wskazują, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczą mienie i zdrowie pracownika podczas wykonywania pracy, niemniej kodeks pracy nie wymienia konkretnych branż ani nazw stanowisk, a jedynie rodzaje szkodliwych lub niebezpiecznych czynników środowiska pracy. Zabezpieczenie pracownika jest bezwzględnie wymagane, gdy ma on styczność z: wysoką lub niską temperaturą, oparami, dużym natężeniem hałasu, gazami, żrącymi substancjami, wodą, ogniem, elektrycznością itp. Dotyczy to także kontaktu z zagrożeniami biologicznymi czy unoszącymi się w powietrzu pyłami i dymami. Odzież ochronna jest również elementem obniżającym ryzyko uszkodzeń mechanicznych wśród pracowników przebywających w pobliżu maszyn, pojazdów i konstrukcji.

Noszenie odzieży ochronnej – które branże tego wymagają?

Istnieją branże, w których na niemal wszystkich stanowiskach niezbędne jest stosowanie choć jednego elementu odzieży ochronnej. Należy do nich przede wszystkim budownictwo, gdzie najczęściej wykorzystywanym typem ubrań są te spełniające wymogi podwyższonej widzialności, w tym szelki, bluzy i kamizelki odblaskowe oferowane w Łodzi przez firmę Delta BHP. Odzież ochronną wykorzystuje się też w gospodarce magazynowej i transporcie, np. przy zadaniach związanych z obsługą logistyki oraz przewozu ładunków, a także w przemyśle, zwłaszcza przy obsłudze urządzeń produkcyjnych. Odporną na wysokie temperatury odzież ochronną muszą nosić m.in. spawacze oraz robotnicy działający w hutach i zakładach metalurgicznych, natomiast w kombinezony chroniące przed chemikaliami powinni zaopatrzyć się pracownicy laboratoriów, oczyszczalni ścieków czy firm produkujących różnego rodzaju farby, kleje i lakiery.

Brands
ALL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123