W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki zakres ZNAKÓW BHP, dostępnych stacjonarnie lub na zamówienie wysyłkowo. Zapraszamy do kontaktowania się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce KONTAKT

Posiadamy w sprzedaży znaki przeznaczone do stosowania w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy.

Znaki bhp występują w formie naklejek, płyt oraz znaków przestrzennych.

Podstawowe kategorie znaków oraz przykładowe znaki:
Znaki ochrony przeciwpożarowej
– Gaśnica
– Zestaw sprzętu pożarniczego
– Hydrant wewnętrzny
– Uruchamianie ręczne
– Drzwi przeciwpożarowe zamykać!
– Telefon do użycia w stanie zagrożenia
– Zestaw sprzętu pożarniczego

Znaki ewakuacyjne

– Kierunek drogi ewakuacyjnej
– Wyjście ewakuacyjne
– Drzwi ewakuacyjne
– Pchać, aby otworzyć
– Zatrzymanie awaryjne
– Miejsce zbiórki do ewakuacji
– Uwaga! Strome schody

Znaki ochrony i higieny pracy
Znaki zakazu
– Ogólny znak zakazu
– Zakaz wstępu ze zwierzętami
– Zakaz przejścia
– Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
– Nie zastawiać
– Zakaz gaszenia wodą

Znaki ostrzegawcze

– Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa)
– Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi
– Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
– Niebezpieczeństwo wybuchu – Materiały wybuchowe
– Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Znaki nakazu
– Ogólny znak nakazu
– Nakaz stosowania ochrony oczu
– Nakaz stosowania ochrony głowy
– Nakaz stosowania ochrony rąk
– Nakaz używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Znaki informacyjne
– Pierwsza pomoc medyczna
– Zatrzymanie awaryjne
– Telefon awaryjny
– Prysznic bezpieczeństwa
– Prysznic do przemywania oczu

 

Brak produktów.

Brands
ALL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123