Artykuły BHP pełnią niesamowicie istotne funkcje w większości budynków, w których przebywają ludzie. Ułatwiają orientację w terenie, wyznaczają miejsca zbiórek, a w razie nieprzewidzianych zdarzeń – ratują życie. Znaki BHP projektowane są w taki sposób, aby były łatwe w zrozumieniu i odczytaniu przez każdą osobę. Mogą występować w formie pisanej lub obrazkowej. Piktogramy są szczególnie przydatne w miejscach, w których okresowo przebywają obcokrajowcy.

Rodzaje znaków dostępnych w Delta BHP

W hurtowni artykułów BHP z Łodzi, posiadającej zarówno sklep stacjonarny, jak i internetowy, w którym odbywa się sprzedaż detaliczna i hurtowa, można znaleźć między innymi następujące rodzaje znaków BHP związane z:

  • ochroną przeciwpożarową – czyli w szczególności oznaczeniami dotyczącymi rozmieszczenia gaśnic, hydrantów czy zestawów przeciwpożarowych.
  • drogami ewakuacji – służące zaznaczaniu wejść i wyjść z budynku, kierunkami ewakuacji, miejscami zbiórki i sposobem otwierania drzwi.
  • edukacją pracowników i informacją dotyczącą bezpieczeństwa – czyli przykładowo tablice dotyczące prawidłowego mycia rąk, pierwszej pomocy, oznaczenia o obecności prysznica bezpieczeństwa lub do przemywania oczu.
  • Ostrzegawcze – informujące o zagrożeniu, wiążącym się z nim ryzykiem czy rodzajem występującego niebezpieczeństwa.
  • nakazami i obowiązkami pracowników – przypominające o konieczności stosowania ochrony głowy, rąk czy sprzętu chroniącego przed upadkami z wysokości.
  • upoważnieniami, ochroną i higieną pracy – mówiące o zakazach gaszenia wodą, zastawiania, przechodzenia danym ciągiem komunikacyjnym.

Zachęcamy do przeglądania dostępnych rodzajów znaków BHP dostępnych w sklepie i hurtowni Delta BHP, a w razie potrzeby zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań.

Brak produktów.

Brands
ALL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123