Odzież robocza i ochronna

Odzież ochronna i robocza jest jedną z głównych kategorii produktów dostępnych w naszym sklepie. Oferujemy wysokiej jakości ubrania, spełniające wymogi wszystkich aktualnych norm. Zgodnie z obowiązującym prawem na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom, jeśli wymagają tego dane stanowiska pracy, odpowiedniego zabezpieczenia, w tym odzieży ochronnej lub roboczej. Noszenie odzieży ochronnej jest wymagane, gdy pracownik jest narażony na działanie szkodliwych czynników takich jak wysoka lub niska temperatura, szkodliwe gazy, żrące substancje chemiczne, woda, ogień, prąd elektryczny. Z kolei odzież robocza chroni przez zabrudzeniem lub zniszczeniem własnego ubrania podczas pracy. Czasami wykorzystywana jest też w innych celach – do promocji firmy lub podkreślenia odrębności danej grupy zawodowej np. w służbie zdrowia czy gastronomii. Nasza oferta obejmuje również obuwie robocze i ochronne dla pracowników.

Odzież robocza: wykorzystywane materiały

Odzież robocza produkowana jest zwykle z bawełny lub mieszanek tworzyw sztucznych z bawełną. Bawełna jest materiałem dobrze się sprawdzającym na odzież dla pracowników różnych branż m.in. ze względu na fakt, że jest to naturalna tkanina wygodna w użytkowaniu i dobrze przepuszczająca powietrze. Przy produkcji odzieży roboczej wykorzystuje się również mieszanki bawełniano-poliestrowe i bawełniano-poliamidowe (np. elanobawełna), które gwarantują odporność na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Inne stosowane materiały to płótno, stylon, flanela, ortalion, polar, torlen, polipropylen. Z flaneli produkowane są najczęściej koszule, a z polaru – kurtki, płaszcze, spodnie, kombinezony. Na to, czy odzież robocza będzie dobrze spełniała swoją funkcję, wpływ ma również gramatura materiału i rodzaj splotu. Poza wyborem rodzaju materiału, istotne są tu też takie czynniki jak: jakość tkaniny, dobrze dobrany rozmiar ubrań, wygoda noszenia. Warto też pamiętać, że inne wymogi dotyczą odzieży roboczej wierzchniej, która powinna być m.in. paroprzepuszczalna i wodoszczelna, a inne – tej stosowanej wewnątrz obiektów. Odpowiednią jakość, trwałość i funkcjonalność zapewniają odzieży ochronnej takie rozwiązania jak: podwójne i potrójne szwy, dodatkowe kieszenie i uchwyty na narzędzia, wkładka na identyfikator i inne dostosowane do potrzeb poszczególnych branż. Przy zakupie przez firmę odzieży roboczej dla pracowników cena nie powinna być kluczowym czynnikiem wyboru produktu, gdyż tylko dobra odzież zapewni należyte zabezpieczenie personelowi.

Kategorie odzieży roboczej i ochronnej

Zgodnie z obowiązującym prawem (Dyrektywa 89/686/EWG wdrożona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r Dz. U. 25/2005, poz. 2173), odzież ochronna podzielona jest na 3 kategorie. Do kategorii I zaliczamy właśnie odzież roboczą (np. ubrania bawełniane, elanobawełniane, koszule czy kombinezony chroniące przed zabrudzeniem, a także odzież ocieplana, przeciwdeszczowa). Taka odzież jest noszona przy minimalnym poziomie zagrożenia i nie wymaga certyfikacji. Kategoria II obejmuje odzież do ochrony przed średnim zagrożeniem, niepowodującym poważnego uszczerbku na zdrowiu czy życiu użytkownika (np. odzież ostrzegawczą, odzież dla spawaczy czy odzież chroniącą przed przecięciami). Podlega ona certyfikacji przeprowadzanej zgodnie z normami BHP przez jednostkę zewnętrzną. Wystawione przez nią świadectwo badania typu WE ważne jest przez okres 5 lat. Odzież ochronna z kategorii III służy do ochrony zdrowia i życia pracowników (np. specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, odzież chroniąca przed niskimi temperaturami – poniżej 50°C). Również objęta jest ona wspomnianym powyżej obowiązkiem certyfikacji oraz kontroli i regularnych badań WE. Certyfikaty te również są ważne przez 5 lat. Certyfikacja odzieży ochronnej kategorii II i III wykonywana jest w zgodnie z wymaganiami normy odpowiedniej na dane zagrożenie.

Brands
ALL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123