Przy wykonywaniu niektórych czynności płuca pracowników mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Szczególnie szkodliwe mogą być takie substancje jak farby czy pyły. W naszej ofercie znajdują się sprawdzone i bezpieczne artykuły do ochrony płuc. Drogi oddechowe można chronić za pomocą sprzętu, który oczyszcza wdychane powietrze lub takiego, który dostarcza powietrze ze źródła wolnego od zanieczyszczeń. Nasza kategoria sprzętu oczyszczającego obejmuje między innymi pełnotwarzowe maski, półmaski przeciwpyłowe oraz półmaski jednorazowe. Typ maski należy dopasować do rodzaju wykonywanej pracy.

Rodzaje sprzętu oczyszczającego

Zadaniem sprzętu oczyszczającego jest oczyszczanie wdychanego powietrza ze szkodliwych substancji chemicznych i pyłów. Stosuje się go również wtedy, gdy w powietrzu jest zbyt mało tlenu (poniżej 17%). Kluczowe elementy dla działania takiego sprzętu to:

• filtry, które zatrzymują cząsteczki stałe i kropelki cieczy w postaci aerozoli,
• pochłaniacze, które zatrzymują substancje chemiczne w formie gazu,
• filtropochłaniacze będące połączeniem filtrów i pochłaniaczy.

Sprzęt oczyszczający wymaga połączenia z maską pełnotwarzową lub półmaską wielokrotnego użytku.

Brands
ALL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123