W jaki sposób przydzielana jest odzież ochronna?

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy należy przydzielanie odzieży roboczej bądź odzieży ochronnej. Należy przy tym wyjaśnić, że nie są to pojęcia tożsame, nawet jeśli często stosuje się je wymiennie. Do odzieży roboczej zalicza się ubrania i obuwie przeznaczone do noszenia na tych stanowiskach, gdzie występuje możliwość zabrudzenia się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, występują czynniki powodujące szybsze niszczenie odzieży lub wymagana jest wysoka higiena pracy. Znów do odzieży ochronnej wlicza się całe wyposażenie, które zakrywa lub zastępuje odzież osobistą, chroniąc pracownika przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników występujących w danym środowisku pracy.

W jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje odzież ochronna?

Aktualne przepisy kodeksu pracy nie podają konkretnych stanowisk czy rodzajów branży, przy których odzież ochronna stanowi niezbędne narzędzie do wykonywania obowiązków służbowych. Noszenie odzieży ochronnej jest jednak wymagane w sytuacjach, gdy pracownik ma kontakt z zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, biologicznymi, termicznymi lub atmosferycznymi, takimi jak np. skrajna temperatura, szkodliwe gazy, żrące substancje chemiczne, pyły, woda, ogień, prąd elektryczny czy hałas. Wówczas pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które będą zabezpieczać go przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych czynników, a także poinstruowania podwładnego o sposobach posługiwania się przekazanym wyposażeniem. Do obowiązków pracownika należy natomiast stosowanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Kto decyduje o rodzaju przydzielanej odzieży ochronnej?

Jeśli chodzi o rodzaj stosowanej odzieży ochronnej, przepisy nie precyzują tego zagadnienia, dlatego wybór należy do samego pracodawcy. Wszelkie regulacje w kwestii wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej powinny jednak znaleźć się w regulaminie pracy lub w innych aktach wewnątrzzakładowych. Należy przy tym pamiętać, że odzież musi być przystosowana do warunków panujących na danym stanowisku, a zatem najlepiej się w nią zaopatrywać u sprawdzonych dostawców artykułów z zakresu BHP. Dodatkowo ubrania powinny nie tylko chronić użytkownika, ale być również zaprojektowane w taki sposób, aby czuć komfort podczas wykonywania obowiązków służbowych – dla przykładu kombinezony muszą dobrze przylegać do ciała, a okulary zapewniać dobrą widoczność z każdej strony.

Brands
ALL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 123