Opis techniczny

Zestaw 2 pochłaniaczy A1 do półmasek z serii M6000 JUPITER – DELTA PLUS

A – Ochrona przed gazami i oparami organicznymi, których punkt wrzenia jest >65 st. C – Alkohol, kwas octowy, eter, heksan, toluen, ksylen, benzyna lakowa, tiofenol…

Klasa 1 – Filtr o niewielkiej zdolności absorbcji (koncentracja zanieczyszczeń <0,1% lub 1 000 ppm)

Materiały

Czasze plastikowe i węgiel aktywny

waga zestawu (2 szt.) z opakowaniem: 210 g.

Certyfikaty - normy

CE; PPE Directive EC 89/686

EN14387:2004+A1:2008 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Pochłaniacze i filtropochłaniacze

A1 Rodzaj ochrony

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.