POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony
danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii
śledzących w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego DELTA BHP.
Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych
przez DELTA BHP Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z
naszych usług.

I. DEFINICJE

1. Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którym jest
DELTA BHP
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których
Użytkownik korzysta ze Sklepu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za
pośrednictwem Sklepu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów
Administratora, za pośrednictwem Sklepu.
5. Kupujący – Osoba dokonująca zakup w Sklepie niezależnie od formy prawnej takiej
działalności.
6. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
7. Produkt – towar oferowany w sklepie internetowym.
8. Sklep – sklep online znajdujący się pod adresem: https://deltabhp.com.pl
9. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe:
1. Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania ze Sklepu,
ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa
informatycznego.
2. Dla celów realizacji umowy. W celu przyjęcia zamówienia, przygotowania produktu
do wysyłki, doręczenia go Kupującemu oraz jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia,
dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w
postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi.
3. Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi zapytań, wniosków i ewentualnych
skarg.
4. Dla celów wysyłki newslettera. W celu wysyłania ofert handlowych za wyraźna zgodą
Użytkownika na otrzymywanie tego rodzaju informacji.

5. Dla prowadzenia Konta. W celu umożliwienia założenia Konta oraz jego
uwierzytelniania.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych
osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami
upoważnionymi do ich przetwarzania.
2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla
realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego
wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Użytkownik ma prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
2. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora.
4. Administrator oświadcza, że:
1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni
pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do
danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i
zakresie określonym przez Administratora.
6. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby,
które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do
zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich
zabezpieczenia.
7. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie
danych.

IV. UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny
sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem
sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług
działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług
zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych
osobowych
3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, tj. firmie
hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, biurze
księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz firmie kurierskiej
celem realizacji usługi logistycznej.

V. PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze,
tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system
teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a
następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. marketingowych (remarketing)
3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika,
która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może
być utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez
odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub
skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego,
z którego korzysta Użytkownik.
5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
VI. INNE TECHNOLOGIE
Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane
przez Użytkownika w ramach Strony, tj.
1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu
2. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i
prowadzenia działań remarketingowych.

VII. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywany jest Sklep.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.
W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-
mail: biuro@beltabhp.com.pl